Bestuursakkoord Groene Hart

21-12-2021 - Algemeen

De bestuursovereenkomst (BO) Groene Hart is opgesteld in opdracht van het bestuurlijk platform Groene Hart, en staat op de rol om eind januari 2022 getekend te worden. Met deze bestuursovereenkomst tussen gemeenten, provincies, waterschappen en rijk, willen de bestuurders recht doen aan de identiteit van het Groene Hart, de mensen die zich ermee verbonden voelen en de bestuurlijke samenwerking in het Groene Hart. Het is daarmee een levend document, bedoeld om richting te geven en te inspireren. En om op terug te vallen, als bestuurders elkaar in de dagelijkse hectiek dreigen kwijt te raken. Om de som meer dan de delen te laten zijn. Om ‘thuis’ te laten lezen, zodat de achterban weet waaraan bestuurders zich willen verbinden. De bestuursovereenkomst is om regionaal werken te faciliteren en mochten de afspraken in de overeenkomst niet tot oplossingen leiden zijn er de bestuurlijke verhoudingen binnen het Huis van Thorbecke om op terug te vallen.

Martine Leewis en Robert de Graaff zijn onderdeel van het ‘schrijfteam’, in opdracht van het Coördinatiebureau Groene Hart. Het proces om tot een gedragen bestuursovereenkomst te komen is net zo belangrijk als het uiteindelijke document zelf, zonder onderling vertrouwen en de bereidheid om te leren van wat verbindt én schuurt, komt er geen betekenisvolle bestuursovereenkomst. We helpen daarom ook met het proces, zoals het mede organiseren en begeleiden van een ‘diner pensant’.

Bestuursakkoord Groene Hart

21-12-2021 - Algemeen

De bestuursovereenkomst (BO) Groene Hart is opgesteld in opdracht van het bestuurlijk platform Groene Hart, en staat op de rol om eind januari 2022 getekend te worden. Met deze bestuursovereenkomst tussen gemeenten, provincies, waterschappen en rijk, willen de bestuurders recht doen aan de identiteit van het Groene Hart, de mensen die zich ermee verbonden voelen en de bestuurlijke samenwerking in het Groene Hart. Het is daarmee een levend document, bedoeld om richting te geven en te inspireren. En om op terug te vallen, als bestuurders elkaar in de dagelijkse hectiek dreigen kwijt te raken. Om de som meer dan de delen te laten zijn. Om ‘thuis’ te laten lezen, zodat de achterban weet waaraan bestuurders zich willen verbinden. De bestuursovereenkomst is om regionaal werken te faciliteren en mochten de afspraken in de overeenkomst niet tot oplossingen leiden zijn er de bestuurlijke verhoudingen binnen het Huis van Thorbecke om op terug te vallen.

Martine Leewis en Robert de Graaff zijn onderdeel van het ‘schrijfteam’, in opdracht van het Coördinatiebureau Groene Hart. Het proces om tot een gedragen bestuursovereenkomst te komen is net zo belangrijk als het uiteindelijke document zelf, zonder onderling vertrouwen en de bereidheid om te leren van wat verbindt én schuurt, komt er geen betekenisvolle bestuursovereenkomst. We helpen daarom ook met het proces, zoals het mede organiseren en begeleiden van een ‘diner pensant’.