Bestuursovereenkomst grondwater-bescherming

28-08-2018 - Algemeen

Een van de onderdelen van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is een Bestuursovereenkomst tussen  LTO Nederland, VEWIN, IPO en de Ministeries van LNV en I&W. Doel is een aanvullende aanpak nitraatuitspoeling vanuit agrarische bedrijfsvoering in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland waar drinkwaterwinning plaats vindt. De aanpak gaat uit van synergie tussen bodem en water en het vakmanschap van de agrariër, waarbij deze laatste mag rekenen op deskundige begeleiding om de benodigde maatregelen te nemen. De overeenkomst is met ondersteuning van ORG-ID tot stand gekomen en in december 2017 getekend door de betrokken partijen.

Om een vliegende start van de uitvoering mogelijk te maken hebben de betrokken partijen wederom ORG-ID (Leo Joosten, John Steegh, Caroline van de Veerdonk en Martijn Thijssen) gevraagd het proces te faciliteren in de periode januari 2018 tot op heden. De inzet was en is meervoudig en divers: het ondersteunen van de ambtelijke  en bestuurlijke samenwerking van de betrokken partijen op uiteenlopende issues als de uitwerking van regionale uitvoeringsovereenkomsten, de definitieve gebiedskeuze, het verkennen van de mogelijkheden tot geoorloofde staatssteun, tot het uitwerken van een aanpak voor monitoring.

Inmiddels is de uitvoering in Drenthe, Overijssel, Gelderland, N-Brabant en Limburg in volle gang. Ook de landbouwsector zelf trekt er hard aan om de afspraken tot een succes te maken. Zie: Zonder dwang werken aan schoner water slaat aan

Bestuursovereenkomst grondwater-bescherming

28-08-2018 - Algemeen

Een van de onderdelen van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is een Bestuursovereenkomst tussen  LTO Nederland, VEWIN, IPO en de Ministeries van LNV en I&W. Doel is een aanvullende aanpak nitraatuitspoeling vanuit agrarische bedrijfsvoering in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland waar drinkwaterwinning plaats vindt. De aanpak gaat uit van synergie tussen bodem en water en het vakmanschap van de agrariër, waarbij deze laatste mag rekenen op deskundige begeleiding om de benodigde maatregelen te nemen. De overeenkomst is met ondersteuning van ORG-ID tot stand gekomen en in december 2017 getekend door de betrokken partijen.

Om een vliegende start van de uitvoering mogelijk te maken hebben de betrokken partijen wederom ORG-ID (Leo Joosten, John Steegh, Caroline van de Veerdonk en Martijn Thijssen) gevraagd het proces te faciliteren in de periode januari 2018 tot op heden. De inzet was en is meervoudig en divers: het ondersteunen van de ambtelijke  en bestuurlijke samenwerking van de betrokken partijen op uiteenlopende issues als de uitwerking van regionale uitvoeringsovereenkomsten, de definitieve gebiedskeuze, het verkennen van de mogelijkheden tot geoorloofde staatssteun, tot het uitwerken van een aanpak voor monitoring.

Inmiddels is de uitvoering in Drenthe, Overijssel, Gelderland, N-Brabant en Limburg in volle gang. Ook de landbouwsector zelf trekt er hard aan om de afspraken tot een succes te maken. Zie: Zonder dwang werken aan schoner water slaat aan