09-02-2019

De energietransitie in het veenweidegebied

In dit onderzoek beogen we met een brede kijk op de energietransitie nieuwe en realistische toekomstscenario’s voor het veenweidegebied te maken, met name voor de gebieden in Zuid-Holland. Aanleiding hiervoor is dat door bodemdaling en vernatting de huidige vorm van landbouw in veel veenweidegebieden geen toekomst meer heeft. Er is al veel onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van landbouw in de vorm van natte teelten die vanzelfsprekend lijken te passen in het veenweidegebied. Maar wat zou de consequentie zijn als het veenweidegebied wordt benut voor de inpassing van nieuwe vormen van duurzame energieopwekking?

We onderzoeken voor meerdere duurzame energiebronnen naast het te verwachten rendement, de ruimtelijke impact en de kansen voor een waardevolle integratie met de aanwezige landschappelijke, maatschappelijke en cultuurhistorische structuren in het gebied. Daarbij stellen we vragen als:

  • Hoe kan de energietransitie een bijdrage leveren aan een nieuw perspectief voor de problematiek in het veenweidegebied en op welke manier kunnen de cultuurhistorische waarden dit perspectief vormgeven?
  • Kan het karakteristieke en waardevolle open veenweidegebied wat door velen gewaardeerd wordt, zo’n transitie dragen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie onderdeel uitmaakt van een integrale gebiedsopgave en een nieuw perspectief wordt voor de mensen die er wonen en werken?

Dit project wordt uitgevoerd door NOHNIK architecture and landscapes en ORG-ID (Roelof Westerhof en Andrea Zierleyn) in samenwerking ECN. Daarnaast zijn de provincies Utrecht en Zuid- Holland bij dit project betrokken. Het wordt gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het programma ‘Nieuwe Energie voor het Landschap II’.

Algemeen

In dit onderzoek beogen we met een brede kijk op de energietransitie nieuwe en realistische toekomstscenario’s voor het veenweidegebied te maken, met name voor de gebieden in Zuid-Holland. Aanleiding hiervoor is dat door bodemdaling en vernatting de huidige vorm van landbouw in veel veenweidegebieden geen toekomst meer heeft. Er is al veel onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van landbouw in de vorm van natte teelten die vanzelfsprekend lijken te passen in het veenweidegebied. Maar wat zou de consequentie zijn als het veenweidegebied wordt benut voor de inpassing van nieuwe vormen van duurzame energieopwekking?

We onderzoeken voor meerdere duurzame energiebronnen naast het te verwachten rendement, de ruimtelijke impact en de kansen voor een waardevolle integratie met de aanwezige landschappelijke, maatschappelijke en cultuurhistorische structuren in het gebied. Daarbij stellen we vragen als:

  • Hoe kan de energietransitie een bijdrage leveren aan een nieuw perspectief voor de problematiek in het veenweidegebied en op welke manier kunnen de cultuurhistorische waarden dit perspectief vormgeven?
  • Kan het karakteristieke en waardevolle open veenweidegebied wat door velen gewaardeerd wordt, zo’n transitie dragen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie onderdeel uitmaakt van een integrale gebiedsopgave en een nieuw perspectief wordt voor de mensen die er wonen en werken?

Dit project wordt uitgevoerd door NOHNIK architecture and landscapes en ORG-ID (Roelof Westerhof en Andrea Zierleyn) in samenwerking ECN. Daarnaast zijn de provincies Utrecht en Zuid- Holland bij dit project betrokken. Het wordt gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het programma ‘Nieuwe Energie voor het Landschap II’.

Algemeen