Projectsecretaris aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie

21-12-2021 - Klimaatadaptatie

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk (via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, DPRA) krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Het bedrag kan gebruikt worden om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken.

Voor twee DPRA werkregio’s, te weten Holland Rijnland en AGV treedt Martine Leewis, met Robert de Graaff als achtervang, op als projectsecretaris. Onze werkzaamheden bestaan uit: het organiseren van het aanvraagproces en het opstellen van de aanvraag. Voor Holland Rijnland is de eerste aanvraag goedgekeurd, dus Martine helpt hier bij het inrichten van de financiële systemen zodat de juiste verantwoording kan plaatsvinden.

Het doen van een gezamenlijke aanvraag waarbij geld verdeeld moet worden en verantwoording over de besteding geleverd moet worden, kan makkelijk tot gedoe leiden. Onze begeleiding is een mix van inhoud (verstand van de maatregelen en criteria voor een succesvolle aanvraag), proces (hoe doe je dat met meerdere gemeenten, een provincie en een waterschap, ambtelijk én bestuurlijk) en relatie (hoe houd je het vertrouwen vast, hoe maak je spanningen bespreekbaar).

Projectsecretaris aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie

21-12-2021 - Klimaatadaptatie

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk (via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, DPRA) krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Het bedrag kan gebruikt worden om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken.

Voor twee DPRA werkregio’s, te weten Holland Rijnland en AGV treedt Martine Leewis, met Robert de Graaff als achtervang, op als projectsecretaris. Onze werkzaamheden bestaan uit: het organiseren van het aanvraagproces en het opstellen van de aanvraag. Voor Holland Rijnland is de eerste aanvraag goedgekeurd, dus Martine helpt hier bij het inrichten van de financiële systemen zodat de juiste verantwoording kan plaatsvinden.

Het doen van een gezamenlijke aanvraag waarbij geld verdeeld moet worden en verantwoording over de besteding geleverd moet worden, kan makkelijk tot gedoe leiden. Onze begeleiding is een mix van inhoud (verstand van de maatregelen en criteria voor een succesvolle aanvraag), proces (hoe doe je dat met meerdere gemeenten, een provincie en een waterschap, ambtelijk én bestuurlijk) en relatie (hoe houd je het vertrouwen vast, hoe maak je spanningen bespreekbaar).