Tussenevaluatie Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie – 2017, ministerie IenM

14-04-2017 - Algemeen

Eind januari 2017 heeft een consortium onder leiding van ORG-ID de lerende Tussenevaluatie Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie afgerond. Meer dan honderd betrokkenen hebben deelgenomen aan interviews, ronde tafel gesprekken, een World Cafe en een schriftelijke enquête.

De Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie gaf aan blij te zijn met het rapport. Het consortium concludeert dat wanneer je naar de afgelopen periode kijkt, je met recht kan concluderen dat het glas half vol is. Veel initiatieven zijn opgestart. Er is kennis ontwikkeld en gedeeld, stresstesten en innoverende projecten zijn uitgevoerd, etc.

Kijk je naar de komende jaren, richting 2020, dan is het glas half leeg en moet er een tandje bij om de doelen voor 2020 te halen. Dat tandje erbij omvat onder andere het formuleren van concrete tussendoelen, het organiseren van regie op regionaal niveau, een helderder en steviger communicatie gericht op meer samenhang, bredere bewustwording en effectievere kennisdeling, het in samenhang benutten van bestaand juridisch instrumentarium, meer aandacht voor financieringsmodellen, en monitoring.

De tussentijdse evaluatie leverde input voor onder meer het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het ORG-ID consortium bestond uit ORG-ID (projectleider Robert de Graaff), Ambient, Sterk Consulting, Deltares, Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit.

Tussenevaluatie Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie – 2017, ministerie IenM

14-04-2017 - Algemeen

Eind januari 2017 heeft een consortium onder leiding van ORG-ID de lerende Tussenevaluatie Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie afgerond. Meer dan honderd betrokkenen hebben deelgenomen aan interviews, ronde tafel gesprekken, een World Cafe en een schriftelijke enquête.

De Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie gaf aan blij te zijn met het rapport. Het consortium concludeert dat wanneer je naar de afgelopen periode kijkt, je met recht kan concluderen dat het glas half vol is. Veel initiatieven zijn opgestart. Er is kennis ontwikkeld en gedeeld, stresstesten en innoverende projecten zijn uitgevoerd, etc.

Kijk je naar de komende jaren, richting 2020, dan is het glas half leeg en moet er een tandje bij om de doelen voor 2020 te halen. Dat tandje erbij omvat onder andere het formuleren van concrete tussendoelen, het organiseren van regie op regionaal niveau, een helderder en steviger communicatie gericht op meer samenhang, bredere bewustwording en effectievere kennisdeling, het in samenhang benutten van bestaand juridisch instrumentarium, meer aandacht voor financieringsmodellen, en monitoring.

De tussentijdse evaluatie leverde input voor onder meer het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het ORG-ID consortium bestond uit ORG-ID (projectleider Robert de Graaff), Ambient, Sterk Consulting, Deltares, Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit.