Verduurzaming van het MIRT

23-05-2014 - Algemeen

De ambitie om het MIRT te verduurzamen, is onderdeel van de Vernieuwing van het M!RT. Met de verduurzaming van het MIRT wordt invulling gegeven aan het besluit van de Bestuursraad van IenM om duurzaamheid integraal in de activiteiten van IenM mee te nemen. ORG-ID heeft IenM ondersteund bij het concreet maken van deze ambitie.

ORG-ID heeft met een projectteam van IenM een vijftal workshops voorbereid en voorgezeten. In deze workshops hebben een zestigtal betrokkenen handen en voeten gegeven aan het begrip duurzaamheid. Zij hebben concreet gemaakt hoe de sturing, het projectmanagement en de werkwijzen in de verschillende fasen van het MIRT aangepast kunnen worden om duurzame kansen te zien en te verzilveren.

De resulterende aanpak is april 2014 bekrachtigd door de Bestuursraad van IenM.

Verduurzaming van het MIRT

23-05-2014 - Algemeen

De ambitie om het MIRT te verduurzamen, is onderdeel van de Vernieuwing van het M!RT. Met de verduurzaming van het MIRT wordt invulling gegeven aan het besluit van de Bestuursraad van IenM om duurzaamheid integraal in de activiteiten van IenM mee te nemen. ORG-ID heeft IenM ondersteund bij het concreet maken van deze ambitie.

ORG-ID heeft met een projectteam van IenM een vijftal workshops voorbereid en voorgezeten. In deze workshops hebben een zestigtal betrokkenen handen en voeten gegeven aan het begrip duurzaamheid. Zij hebben concreet gemaakt hoe de sturing, het projectmanagement en de werkwijzen in de verschillende fasen van het MIRT aangepast kunnen worden om duurzame kansen te zien en te verzilveren.

De resulterende aanpak is april 2014 bekrachtigd door de Bestuursraad van IenM.