21-12-2021

Waterschaps-beheerprogramma Scheldestromen

In opdracht van het Waterschap Scheldestromen heeft Martine Leewis de WBP projectleiders terzijde gestaan bij het schrijfproces van het Waterschapsbeheerprogramma 2022 – 2027. Een bijzonder proces, omdat het door de pandemie geheel digitaal maar wel in gezamenlijkheid met vrijwel het gehele waterschap moest worden opgesteld. Ambtelijk bedacht, bestuurlijk geaccordeerd, met de omgeving afgestemd. Met digitale tweedaagse schrijfsessies, virtuele borrels en uitstapjes, bestuurlijke brainstorms en intensieve werkoverleggen tot gevolg.

Algemeen

In opdracht van het Waterschap Scheldestromen heeft Martine Leewis de WBP projectleiders terzijde gestaan bij het schrijfproces van het Waterschapsbeheerprogramma 2022 – 2027. Een bijzonder proces, omdat het door de pandemie geheel digitaal maar wel in gezamenlijkheid met vrijwel het gehele waterschap moest worden opgesteld. Ambtelijk bedacht, bestuurlijk geaccordeerd, met de omgeving afgestemd. Met digitale tweedaagse schrijfsessies, virtuele borrels en uitstapjes, bestuurlijke brainstorms en intensieve werkoverleggen tot gevolg.

Algemeen