Klimaatadaptatie landbouw Provincie Utrecht

07-06-2023 - Klimaatadaptatie

Waarom treffen boeren geen klimaatadaptatiemaatregelen? Zelfs niet als dit voor het voortbestaan van hun bedrijf noodzakelijk is? Hoe kunnen wij als provincie hen bij klimaatadaptatie ondersteunen? Dat waren de vragen waarmee de Provincie Utrecht in het kader van het Programma Klimaatadaptatie Utrecht 2020-2023 aan de gang ging. Provincie Utrecht vroeg Robert de Graaff van ORG-ID om daarbij te helpen. Robert heeft dit in de periode 2020-2022 gedaan.

Allereerst hebben we een plan de campagne gemaakt. Renathe Kamstra, Mieke Kruseman (Provincie Utrecht) en Robert de Graaff (ORG-ID) zijn als programma klimaatadaptatie in gesprek gegaan met diverse afdelingen van de provincie en de drie DPRA werkregio’s van Provincie Utrecht. Het plan richtte zich allereerst op goede interne samenwerking. Uit alle gesprekken bleek dat vooral gebrek aan inspiratie, kennis en concreet handelingsperspectief de beperkende factoren waren. We hebben daarom door adviesbureau Sweco een stresstest klimaatadaptatie landbouw laten uitvoeren (zie: Stresstest Landbouw). Verder hebben we door Schuttelaar en Partners een inspiratiemagazine laten maken (zie: Boeren voor Morgen). Zij konden dit doen in opdracht van Provincie Utrecht, Werkregio Water en Klimaat en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Tot slot heeft het team van de provincie ook samen met HDSR een overzicht van een lijst met maatregelen voor klimaatadaptatie van land- en tuinbouw samengesteld (zie: Lijst met maatregelen). De provincie heeft dit allemaal voor geïnteresseerden direct toegankelijk gemaakt (zie: Webpagina klimaatadaptatie landbouw)

De rol van Robert hierbij was het meedraaien in het team van Provincie Utrecht dat hier mee bezig was. Robert is hiervoor gevraagd omdat Robert eerder penvoerder was van het Ministerie van LNV bij het opstellen en uitvoeren van het actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw (zie: Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw). Verder heeft Robert voor LNV regionale verbindingssessies voor klimaatadaptatie landbouw georganiseerd.

Klimaatadaptatie landbouw Provincie Utrecht

07-06-2023 - Klimaatadaptatie

Waarom treffen boeren geen klimaatadaptatiemaatregelen? Zelfs niet als dit voor het voortbestaan van hun bedrijf noodzakelijk is? Hoe kunnen wij als provincie hen bij klimaatadaptatie ondersteunen? Dat waren de vragen waarmee de Provincie Utrecht in het kader van het Programma Klimaatadaptatie Utrecht 2020-2023 aan de gang ging. Provincie Utrecht vroeg Robert de Graaff van ORG-ID om daarbij te helpen. Robert heeft dit in de periode 2020-2022 gedaan.

Allereerst hebben we een plan de campagne gemaakt. Renathe Kamstra, Mieke Kruseman (Provincie Utrecht) en Robert de Graaff (ORG-ID) zijn als programma klimaatadaptatie in gesprek gegaan met diverse afdelingen van de provincie en de drie DPRA werkregio’s van Provincie Utrecht. Het plan richtte zich allereerst op goede interne samenwerking. Uit alle gesprekken bleek dat vooral gebrek aan inspiratie, kennis en concreet handelingsperspectief de beperkende factoren waren. We hebben daarom door adviesbureau Sweco een stresstest klimaatadaptatie landbouw laten uitvoeren (zie: Stresstest Landbouw). Verder hebben we door Schuttelaar en Partners een inspiratiemagazine laten maken (zie: Boeren voor Morgen). Zij konden dit doen in opdracht van Provincie Utrecht, Werkregio Water en Klimaat en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Tot slot heeft het team van de provincie ook samen met HDSR een overzicht van een lijst met maatregelen voor klimaatadaptatie van land- en tuinbouw samengesteld (zie: Lijst met maatregelen). De provincie heeft dit allemaal voor geïnteresseerden direct toegankelijk gemaakt (zie: Webpagina klimaatadaptatie landbouw)

De rol van Robert hierbij was het meedraaien in het team van Provincie Utrecht dat hier mee bezig was. Robert is hiervoor gevraagd omdat Robert eerder penvoerder was van het Ministerie van LNV bij het opstellen en uitvoeren van het actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw (zie: Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw). Verder heeft Robert voor LNV regionale verbindingssessies voor klimaatadaptatie landbouw georganiseerd.