januari 2019

Zonder dwang werken aan schoner water slaat aan

januari 9th, 2019|

De werving voor deelname Bestuursovereenkomst aanpak nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden is in volle gang. ORG-ID is in opdracht van LTO Nederland, Vewin, IPO, en de ministeries van [...]

december 2018

Onderwaterdrains zijn effectief

december 5th, 2018|

In september uitte de International Mire Conservation Group (IMCG), een netwerk van veenspecialisten, kritiek op het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de bevindingen dat [...]

november 2018

september 2018

Discussie over onderwaterdrains

september 27th, 2018|

Kortgeleden heeft de International Mire Conservation Group (IMCG), een netwerk van veenspecialisten, kritiek geuit op het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de bevindingen dat [...]

augustus 2018

Natte teelten, productiesector in ontwikkeling?

augustus 1st, 2018|

Verslag van de eerste bijeenkomst van de kennisexpeditie Natte teelten van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling Op 20 juni was de eerste bijeenkomst van de deelexpeditie [...]