In Noordwijkerhout is de zorg- en kinderboerderij ‘De Dierenhoeve’ gevestigd. De Dierenhoeve ligt op het voormalige Bavo-terrein. Dit is een terrein wat momenteel stedenbouwkundig wordt herontwikkeld. Deze herontwikkeling betekent voor De Dierenhoeve dat deze verplaatst moet worden. De nieuwe locatie die daarvoor is aangewezen is de ‘Engelse Tuin’.

De nieuw te bouwen wijk wordt een hoogwaardige woonlocatie en de nieuwe Dierenhoeve zal dienovereenkomstig een hoogwaardige voorziening worden. Verplaatsing en nieuwbouw is een kapitaalintensieve aangelegenheid. De kosten worden geraamd op € 500.000,=. Om een dergelijke investering verantwoord te kunnen doen, is het van belang dat meer zicht bestaat op de toekomstbestendigheid van deze voorzieningen.

Jack Jansen heeft van januari tot juni 2018 onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendige voorzieningen en de resultaten daarvan uitgewerkt in een Businesscase (BC). Het bestuur van De Dierenhoeve heeft deze BC op 13 augustus aan het College van B&W van Noordwijkerhout aangeboden. Inmiddels wordt door Jack -i.s.m. het bestuur van de Dierenhoeve, de projectontwikkelaar en een tweetal ondernemers gewerkt- hard gewerkt aan een Businessplan.