De werving voor deelname Bestuursovereenkomst aanpak nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden is in volle gang. ORG-ID is in opdracht van LTO Nederland, Vewin, IPO, en de ministeries van LNV en IenM verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van deze Bestuursovereenkomst. Na een jaar van voorbereiding is de werving van deelnemers in volle gang. Agrariërs worden benaderd via keukentafelgesprekken. De deelnamebereidheid blijkt in de meeste gebieden groot.